STK Nové Veselí

Ždárská 311, Nové Veselí

Ekologické plakety

Rakousko

V souvislosti s postupným zaváděním nízkoemisních zón v Rakousku a s tím související povinnosti označování některých kategorií motorových vozidel příslušnou ekologickou plaketou zavedli jsme prodej ekologických plateb do Rakouska v naší STK.

Více informací o Ekoplaketách v Rakousku.

Německo

Plakety jsou k dostání v kanceláři příjmu.

Povinnost označit vozidla ekologickou plaketou při vjezdu do ekologických zón platí i pro zahraniční vozidla. Ekologickou plaketou musí být označeny všechny osobní automobily, nákladní automobily včetně tahačů a autobusy. Tato povinnost se však nevztahuje na motocykly, traktory a samojízdné stroje. Platnost plakety je neomezená, avšak je na ní uvedena registrační značka (SPZ) vozidla.

Potřebné doklady: Technický průkaz - podle něho se stanoví emisní stupeň ekologické plakety. V případě, že nelze z technického průkazu vyčíst normu EHK /ES je potřeba tuto normu doložit a to:

1) u akreditovaného dovozce automobilů

2) na STK výpisem z firmy Dekra

pozn. Podle zákona č. 101/2000 Sb. nejsou osobní data archivována.

Zavedení do jednotlivých měst - odkaz na http://www.dekra-automobil.cz/index.php?file=ek_plaketa2.php

Ostatní informace v kanceláři příjmu STK.

Způsob provádění technických prohlídek naleznete na www.stkinfo.cz.


© DEKRA WebEngine

DEKRA CZ a.s.